Vid Drottninggatans mittersta del ligger denna mycket fina byggnad uppförd 1888 i klassisk nyrenässansstil. Byggnaden ritades av arkitekten Gustaf Zander, som också stod som byggherre. Gustaf Zander föddes i Norrköping den 3:e september 1835 och gifte sig 1881 med Olga Mathilda Regnell. Tillsammans fick de fem söner. Familjen Zander bodde mycket länge i huset. År 1890 flyttade Nermans Bokhandel in i bottenvåningens butikslokaler och fanns kvar där till 1963.

Nermanska huset

År 1908 såldes huset till Kungliga Telegrafverket. År 1975 genomgick huset en mycket stor ombyggnad där all inredning revs ur och ersattes med ny. Huset är en av tre byggnader i kvarteret Kronan som förklarade som byggnadsminnen.

Husets fasad är mycket fin och består av rosa slätputs på tegel och sockel i granit från 1965. Husets bottenvåning har sentida skyltfönster med ramar av aluminium. I övrigt har fasaden den klassiska nyrenässansstilen med pilastrar, fönsteromfattning med stuckaturdekor och en frontespis med tre fönster i bredd bevarad. Stuckdekoren på fasaden och fönsterbågarna är målade i vit kulör. Bågarna hade vid husets uppförande en mörkare nyans, troligen mörkbrun. Fasaden är i mycket gott skick. Bottenvåningen bör om möjligt återställas till ursprungligt utseende. Likaså gäller samtliga fönsterbågar som ursprungligen hade T-form.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.