I hörnet av Sankt Persgatan och Östra Promenaden ligger denna mycket vackra byggnad uppförd 1898. Då ritningarna för byggnaden är osignerade finns det inget direkt svar på vem som skulle kunna ha ritat huset men det sägs att huset ritades av stadsingenjören och byggmästaren Robert Weisse. Byggherre som lät uppföra denna byggnad var gårdsägaren Edvin Ericksson. Huset är består av tre våningar och delvis inredd vindsvåning mot gatorna.

Lärkan 5 fasad

Fasaden består av ljus puts på tegel och därunder sockel i natursten. Invid trottoaren består den låga sockeln av granit. Fasaden är med åren förenklad genom utbyte av puts samt förenklade fönster utan den ursprungliga t-posten. Balkongerna är från 1898 och likaså de vackra smidesräcken som kröner balkongerna. Mot gården är fasaden putsad i ljus kulör och även här är fönstren förenklade. Mot Östra Promenaden finns den ursprungliga entréporten kvar. I övrigt nya dörrar från 1970.

Lägenheterna är i de allra flesta fall genomgående med fina trägolv, stuckaturer, enstaka kakelugnar, spegeldörrar i både enkelt och dubbelt utförande. Listverk och golvsocklar i äldre stil.

Trapphusen är delvis ombyggda med nya lägenhetsdörrar från 1970 då huset genomgick en grundlig men varsam ombyggnad. I trapphusen finns också enstaka stuckaturer samt golv i röda, vita och svarta mosaikplattor. För några år sedan målades trapphusen om något och fick mindre dekorationer föreställande bland annat Lärkor. Taken är målade i en vit kulör. Väggarna är till hälften målade i rött och till hälften i vitt. Trappräcken och ståndare i mycket fint skick från 1898.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.