Saltängsgatan 25 (Casper Rodes palats)

Det var inte bara delar av släkten Swartz som startade sockerbruk på 1750-talet. Det fanns vid denna tidpunkt tre stycken sockerbruk runt om i staden och ett av dessa var Casper Rodes sockerbruk Planeten. Casper Rode uppförde detta hus som bostadshus och på tomten...

Fleminggatan 8 (Hedvigs prästgård)

I närheten av strömmen ligger denna mycket vackra och pittoreska byggnad som tjänat som prästgård mellan åren 1782-1972. År 1775 var den gamla prästgården i ett så dåligt skick att en rivning var nödvändig men då församlingens ekonomi inte var den allra bästa tog...

Lindövägen 4

År 1931 lät byggmästaren John Journath uppföra denna mycket fina byggnad i 20-tals klassicism. Huset uppfördes under den period då trångboddheten i Sverige var som störst. Bostadsbristen i Sverige var större än i exempelvis England och Tyskland. Många hus byggdes och...

Skolgatan 18

Längs med Skolgatan ligger denna mycket fina byggnad uppförd 1928 av byggherren Ivan L Larsson. För ritningarna svarade den för tiden store arkitekten Anders Möller som vid denna tidpunkt även ritade en mängd hus, bland annat i de södra delarna av staden. Möller var...

Trädgårdsgatan 8 (Norrköpings Folkbank)

Längs med Trädgårdsgatan ligger denna mycket vackra byggnad uppförd 1912 av byggherren Aktiebolaget Norrköpings Folkbank. Folkbanken grundades 1870 på initiativ av Norrköpings Arbetarförening och var fram till sammanslagningen med Handelsbanken under 1940-talet ett av...

Bredgatan 54 (Arbisteatern)

Denna byggnad har sin bakgrundshistoria i och omkring åbackarna. Längs de vackra åbackarna invid Motala Ström pågick allt som oftast diskussioner av olika slag mellan de unga textilarbetarna som arbetade vid stadens textilfabriker. Att åbackarna var en populär...