I närheten av strömmen ligger denna mycket vackra och pittoreska byggnad som tjänat som prästgård mellan åren 1782-1972. År 1775 var den gamla prästgården i ett så dåligt skick att en rivning var nödvändig men då församlingens ekonomi inte var den allra bästa tog brukspatronen Christian Eberstein initiativ till att skänka en av sina byggnader till församlingens glädje. Christian Eberstein (1738-1816) var en av Sveriges rikaste män vid denna tidpunkt och han grundade bland annat den Ebersteinska skolan, som från början låg i kvarteret Gubben och som idag ligger invid Strömbackarna på väster.

Väktaren fasad

Byggnaden var en två våningar hög byggnad som var uppförd av timmer och som tidigare var placerad i hörnet av Trädgårdsgatan och Styrmansgatan. År 1782 stod byggnaden klar och var då även delvis moderniserad.

Prästgården hör till Hedvigs Kyrka som från början var avsedd för stadens tysktalande befolkning. Två tysktalande präster var anställda fram till 1775 och samtliga gudstjänster framfördes på tyska. Under 1775 hade tyskarna till stor del försvenskats och därav ersattes en av de tysktalande prästerna med en svensk präst. Efter detta framfördes varannan gudstjänst på tyska och varannan på svenska.

Den siste tyske präst som bodde i prästgården var kyrkoherden J A Lüdeke (1772-1838). Han började 1802 som kyrkoherde i församlingen men flyttade 1808 till Stockholm. Under sin levnadstid skrev han ett antal böcker om den tyska församlingen.

Av många barn som bott i prästgården är den mesta kände den store publicisten och författaren Torsten Fogelqvist (1880-1941).

Huset består av två våningar och vindsvåning. Husets fasad består av gul slätputs och sockelvåning av grå slätputs. Taket är lagt med rött tegel. Fasaden är ritad i klassisk empirestil. Fönstren är välbevarade och är troligen från mitten av 1800-talet. Bågarna är målade i en vit kulör.

Husets interiör är ytterst välbevarad med spegeldörrar i empirestil, trägolv, djupa fönsternischer, listverk och skåp med dess inredningar.

Svenska kyrkan har här idag vissa tillställningar och här serveras ibland såväl lunch som middagsbjudningar. Den vackra trädgården är en av få ålderdomliga oaser som finns bevarade i staden. Byggnaden är byggnadsminnesförklarad sedan 1987.

Huset inventerades år 2011 av Bo Daniel Hörnestam.