År 1931 lät byggmästaren John Journath uppföra denna mycket fina byggnad i 20-tals klassicism. Huset uppfördes under den period då trångboddheten i Sverige var som störst. Bostadsbristen i Sverige var större än i exempelvis England och Tyskland. Många hus byggdes och de allra flesta av lägenheterna var små. I denna byggnad fanns både små och stora lägenheter. Byggnaden ritades av Byggnadsfirman Jonson & Journath. Byggnaden består av fyra våningar (inklusive sockelvåning) samt vindsvåning.

Vallen 2 fasad

Fasaden består av grå puts på tegel, fönsterkarmar från då huset byggdes om under 1980-talet. Sockeln mot trottoar består av cementputs. På sockelvåningen finns speglade fält av puts. Portdörrarna, med ingång från Lindövägen, består av två dörrar med infällda speglingar. Dörrarna är målade i mörkbrun kulör och överstycket består av en glasdel som släpper in ljus i trapphallen.

Lägenheterna har till viss del påkostad inredning i form av kolonner, öppna spisar, fiskbensmönstrad parkett, trägolv, skjutdörrar med infällda speglingar och enkla spegeldörrar med dito spegling.

Trapphuset är moderniserat under 1980-talet. Trapphuset har flingfärgade väggar i blå kulör. De originaldetaljer som är bevarade är portdörrarna in till trapphuset samt handledare av trä och smidesverk med galler.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.