Längs med Skolgatan ligger denna mycket fina byggnad uppförd 1928 av byggherren Ivan L Larsson. För ritningarna svarade den för tiden store arkitekten Anders Möller som vid denna tidpunkt även ritade en mängd hus, bland annat i de södra delarna av staden. Möller var en mycket framgångsrik arkitekt som främst ritade hus i 20-talsklassicistisk stil.

Skolgatan18 fasad

Denna byggnad har sedan uppförandet innehållit affärslokaler. En mycket populär ostaffär fanns i denna byggnad fram till för drygt ett år sedan, men affären lades ner och en tioårig epok tog då slut och affärsidkarna fick andra arbeten.

Fasaden består av grå slätputs på tegel och sockeln mot trottoaren består av en gråputsad cementsockel. Fönsterpartier och dörrar är i original från 1928. Dörrarna och övriga snickerier är välbevarade. Fönstren och dörrarna är målade i en mörkröd kulör.

Ett flertal sådana här byggnader fanns i innerstaden fram till mitten av 1960-talet då de stora saneringarna startade, och flertalet byggnader revs då och därav är denna byggnad mycket värdefull i kulturhistoriskt perspektiv.

Byggnaden dokumenterades år 2005 av Daniel Hörnestam.