Det var inte bara delar av släkten Swartz som startade sockerbruk på 1750-talet. Det fanns vid denna tidpunkt tre stycken sockerbruk runt om i staden och ett av dessa var Casper Rodes sockerbruk Planeten. Casper Rode uppförde detta hus som bostadshus och på tomten intill låg själva sockerbruket. På den tomten ligger idag den Appeltofftska villan, ritad av Werner Northun.

Saltängsgatan 25

Casper Rode ansökte 1738 om att få tillstånd till att starta ett sockerbruk men borgerskapets äldste avslog ansökan eftersom det redan fanns sockerbruk i staden. Den främsta anledningen till att ansökan avslogs var att borgerskapets äldste var rädd att traktens skogsbestånd skulle utarmas av flera sockerbruk samt att vinsten från Rodes sockerbruk främst skulle komma att gå till utsocknes. Borgerskapets äldste föredrog alltså att vinsten till viss del skulle komma staden tillhanda.

Rode ansökte om ändring av beslutet hos regeringen och de gav Rode tillstånd att starta sockerbruket men på villkor att Rode endast fick elda med stenkol. Tillverkningen kom således igång 1742.

Drygt 10 år senare, närmare bestämt den 3 maj 1752 ankom ett fartyg med dyrbar last, en last som Rode var delägare av. Det rådde under denna tidpunkt importförbud och därav beslagtogs lasten och låstes in i stadens dåvarande packhus. Tre dagar senare, den 6 maj, gick ett stort antal människor till attack mot packhuset och de bröt upp packhusdörrarna och forslade bort varorna på medhavda vagnar. Rode var en av dem som gick till attack mot packhuset och dömdes till ett straff på vatten och bröd under en veckas tid. Straffet fastställdes i maj 1753. Hans straff gjorde honom mycket ont ekonomiskt och även hälsomässigt och han avled året därpå.

En av hans söner övertog bruket men sålde det omkring 1755 och produktionen pågick sedan till brukets nedläggning 1856 bortsett från ett 10-årigt driftavbrott som orsakades av den franska revolutionen. Under dessa tio år pågick diskussioner om huruvida man skulle bygga om själva bruket till teater eller inte.

År 1916 revs själva bruksbyggnaden och ersattes av den Appeltofftska villan. Bostadshuset bevarades dock och under åren 1900-1972 tjänade bostadshuset som huvudkontor för AB Aug. V. Svensson, som bedrev företag inom rederiagentur och speditions och mäklarfirma.

Huset är ytterst välbevarat med en mycket vacker fasad som är ritad i en blandning av jugendbarock och nyklassicism. Fasaden har vackra dekorationer i form av frontoner och pilastrar. Fasaden består av gul och vit slätputs. Sockelvåningen består av blockrusticerad grå puts. Husets inredning är inte beskriven eller sedd ännu. Säteritaket är klätt med tegel och med plåt. Huset består av två våningar och inredd vindsvåning.

Denna typ av byggnad för tankarna till gamla stan i Stockholm och detta hus är ytterst värdefullt för staden och för kulturmiljön kring strömmen.

Huset inventerades år 2011 av Bo Daniel Hörnestam.