Längs med Trädgårdsgatan ligger denna mycket vackra byggnad uppförd 1912 av byggherren Aktiebolaget Norrköpings Folkbank. Folkbanken grundades 1870 på initiativ av Norrköpings Arbetarförening och var fram till sammanslagningen med Handelsbanken under 1940-talet ett av stadens äldsta bankföretag. Avsikten att starta folkbanken var att förvalta folkets besparingar och att stödja mindre industrier, hantverkare, fastighetsägare och köpmän.

Norrkopings Folkbank. Foto: Peter Sandberg

Foto: Peter Sandberg

År 1912 beslutade Aktiebolaget Norrköpings Folkbank att en ny byggnad skulle uppföras och bolaget gav uppdraget att rita bankens hus till den mycket framgångsrike arkitekten Werner Northun. Northun hade vid denna tidpunkt ritat ett antal bankbyggnader i staden. Byggnaden uppfördes inte bara för bankverksamhet utan även för bostäder, lokaler och andra butiksverksamheter. När huset stod inflyttningsklar fanns det i bottenvåningen tre butiker samt ingång till banklokalen. Banklokalen fortsatte sedan in i en gårdsflygel och i källaren placerades bankvalvet. Ovanför banklokalens entré fanns inskriptionen ”Norrköpings Folkbank” inskrivet i puts. I de övriga tre våningarna inreddes bostäder i två till sex rum och kök.

Byggnaden ritades i en sparsam jugendstil. Fasaden är putsad i en sandfärg slätputs. Sockelvåningen består av bandrusticerad spritputs, huggen sandsten och därunder en låg sockel av granit. Kring huvudentrén, med ingång från Trädgårdsgatan, är fasaden dekorerad med marmorplattor. Taket är lagt med svartmålad plåt. Entrédörrar och fönsterbågar är av sentida karaktär. Butikerna är sammanslagna och dess butiksfönster är av sentida karaktär med ramar av aluminium. Bostadsvåningarna är kontoriserade. I skrivande stund pågår planeringsarbete med att förädla byggnaden. Det framgångsrika fastighetsbolaget Magnentus förvärvade byggnaden av Svea Real AB och huset kommer liksom nu som efter renoveringen att vara ett viktigt inslag i Norrköpings stenstad.

Byggnaden dokumenterades år 2011 av Daniel Hörnestam.