Längs med Nygatan ligger denna mycket fina byggnad i jugendstil. Huset uppfördes av byggherren och gårdsägaren F O Hedenqvist. Huset ritades av arkitekten John Franzén som vid denna tidpunkt var en väl anlitad arkitekt. Åren innan hade Franzén haft firma tillsammans med stadsarkitekten Karl Flodin. John Franzén kallades sig i början för ingenjör men efter att uppdragen blev flera kallades han sig senare för arkitekt. Något han förmodligen utbildat sig till i Berlin. Huset består av 4 våningar och inredd vindsvåning mot gatan.

Diket 12 fasad

Fasaden är består av gul ädelputs på tegel och sockel i huggen granit och mot trottoaren en låg sockel av granitblock. Mot gården är fasaden i samma kulör som gatan och sockeln består av puts. Taket är lagt med röd falsad plåt. Fasadritningen intill är mycket vacker men det är ytterst osäkert om fasaden blev så när huset väl var uppfört. Fönstren är av sentida karaktär men liknande ursprungliga. Portikdörrarna är av järnsmide med fina dekorationer. I portikgången finns också ingången till stora trapphuset. Dörren är av sentida karaktär i aluminium. Mot gården är dörrarna in till de mindre trapphusen i aluminium.

Lägenheterna är mycket fina med bland annat stuckaturer, brädgolv, mindre trägolv i hallar, spegeldörrar, skjutdörrar med infälld spegling, långsmala hallar, listverk i jugendstil, fiskbensmönstrad parkett. I vissa lägenheter finns kakelugnar/eldstäder bevarade. Mycket få ingrepp i planlösningarna i övrigt.

Stora trapphuset, med ingång från portikgången, har fina stuckaturer bevarade och som nyligen målades i guldfärgad kulör. Väggar och tak har sentida målningar i vitt och ljuslila. Dörrarna är original men är täckta med skivor. Golvet består av svart och vitrutig cementmosaik. I trapphuset finns också ståndare och ledstänger bevarade och dessa bärs av fina smidesverk. I de mindre trapphusen finns dörrar och golv bevarade. Väggar målade med flingfärg och i ett av trapphusen finns ett väggparti med ådringsmålning bevarad. I övrigt är dem mindre trapphusen mindre påkostade. Dörrarna ner till källaren är i original men ombyggda.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.