År 1897 köpte P A Pettersson tomten 7 i detta kvarter. Uppdraget att rita huset gav han förmodligen till en lokal arkitekt men då bygglovsritningarna är osignerad finns det inget svar på vem det kan ha varit. Byggnaden ritades i fransk nyrenässans. I folkmun kallades detta hus för Oxvalla slott.

Norra Promenaden 114

Huset består av tre våningar och inredd vindsvåning. Redan under uppförandet inreddes vinden och utökades senare på 1970-talet med ytterligare lägenheter och lägenhetsytor. Den första genomgående ombyggnaden skedde 1946 då badrum installerades i de befintliga klädkamrarna. Dryga 30 år senare byggdes huset om grundligt men med stor varsamhet. Vid samma ombyggnad revs gårdsbebyggelsen, gårdsflygeln med enklare rum samt att det genomfördes fönsterbyte. Under renoveringen hittades de gamla stuckaturformarna som användes vid stuckaturtillverkningen.

Många av husen i kvarteret byggdes för att täcka det bostadsbehovet som fanns i och med att textilfabrikerna låg precis intill. Tre av husen byggdes förmodligen avsiktligt för tjänstemän och direktörer med familjer. Detta är ett av de tre som byggdes för just det ändamålet. Resterande byggnader var enkla ”arbetarbostäder” men med fasader i påkostad jugend- samt nyrenässansstil. Kvarteret i sin helhet skapades genom utbyggnaden av stadens kvartersindelning 1879.

Fasaden består av ljusgrå puts på tegel och sockelvåningen består av rosa bandrusticerad puts. På fasaden finns vackra målningar i mycket gott skick. Bevarade målningar på fasader är idag mycket ovanligt. Sockeln mot trottoaren är av granit. Huset originalfärg var troligen i en mörkare ljusbeige kulör med vinröda bågar. Taket var lagt med röd falsad plåt. Idag har husets tak ny plåt i svart kulör. Mot Norra Promenaden finns ett utskjutande burspråk som vid uppförandet var tänkt att vara i tre våningar. I hörnet av Norra Promenaden och Tjustgatan finns ett utskjutande hängtorn i tre våningar. Vacker plåthuv med vindflöjel. Samtliga portdörrar är utbytta mot sentida dörrar. Fasadputsen mot gata och mot gård är i dåligt skick och en fasadrenovering är nödvändig.

Samtliga lägenheter har vackra takstuckaturer, spegeldörrar, öppna spisar, trägolv och kakelugnar bevarade. Sentida listverk och dörrfoder i en del lägenheter. Lägenhetsstorlekar varierar mellan ett- till tre rok, med ytor från 59-122 kvm. Två av lägenheterna har balkong mot Matteusskolan. Flertalet av lägenheterna har utsikt över folkparken.

Huvudtrapphuset med ingång från Norra Promenaden är delvis bevarat med målningar i sentida karaktär. I ett tak har man tagit fram en mycket vacker originalmålning som visar trapphusets ursprungliga utseende. I övrigt finns stuckaturer och vackra pardörrsentréer bevarade, dessa med ådringsmålning. Ett trapphus med ingång från Tjustgatan är mycket trångt och svåråtkomligt. De mindre trapphusen har sentida schablonmålningar. Lägenhetsdörrarna på adresserna Tjustgatan 2 A och B är av sentida karaktär från 1971.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.