I hörnet av Drottninggatan och Trädgårdsgatan ligger arkitekternas Löfgren och Paulsons uppförda byggnad från 1894. De båda arkitekterna hade troligen också sin ateljé i detta hus och då var det här som de båda ritade hus åt många byggherrar både i Norrköping och i övriga landet. De båda arkitekterna ritade inte bara hus utan de ägde också flera attraktiva tomter i centrala staden vid denna tidpunkt. Huset är exteriört sett mycket välbevarat och dess läge gör byggnaden och kontoren till några av de mest attraktiva i stadskärnan. Huset ligger precis invid Rådhuset.

Lokatten

Husets fasad består av ljusbeige puts på tegel. Sockelvåningen består av huggen sandsten och kring huvudtrapphusets entré finns block i kalksten. Ovan entrén på höger respektive vänster sida vaktar två stycken taxar i kalksten. Kring dem finns också utsirade huvuden och ornament i mycket gott skick. En av stenstadens bäst bevarade detaljer finns på denna byggnad. Dörren är i original från uppförandeåret och består av en hel dörr i oljat trä med speglingar och ovan dörren finns också ett dörröverstycke med blommor och slingor i utsirat trä. Fönstren är till stor del i original mot gatan medan det mot gården är nya fönster och tilläggsisolerad fasad. Fönstren mot gatan är målade i ljusgrön kulör. Butikslokalernas skyltfönster och bågar är av sentida karaktär. Taket är täckt med svart falsad plåt.

I de ursprungliga planritningarna är lägenheter inritade men idag består huset av kontorslokaler som senast byggdes om i början av 1990-talet. I kontoren finns ytterst få spår av den ursprungliga inredningen. Tre kontor har vardera en balkong, varav den tredje, som ligger mot Drottninggatan, är inbyggd i fasaden, s.k. loggia.

I trapphuset finns fina lister av stuck och golv i mosaik. I övrigt är trapphuset moderniserat med ny hiss, troligen från 1930-talet, samt dörrar till kontor av sentida karaktär.

Huset genomgår för närvarande en fasadrenovering samt en stor interiör ombyggnad.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.