År 1930 lät byggmästaren John Journath uppföra denna mycket fina byggnad i stram 20-tals klassicism. Huset uppfördes under den period då trångboddheten i Sverige var som störst. Bostadsbristen i Sverige var större än i exempelvis England och Tyskland. Många hus byggdes därför med små lägenheter. I denna byggnad fanns både små och stora lägenheter. Byggnaden ritades av arkitekten Sten Wennerström. Byggnadsfirman Jonson & Journath uppförde nära hela den byggnadslänga som finns i detta kvarter och som gränsar mot Östra Promenaden. Byggnaden består av fyra våningar (inklusive sockelvåning) samt vindsvåning.

Vallen 11

Husets fasad är i enkel 20-tals klassicistisk stil med grön puts på tegel, fönsterkarmar från då huset byggdes om under 1980-talet. Sockeln mot trottoaren är av cementputs. Portdörrarna består av två dörrar med infällda speglingar. Dörrarna är målade i mörkbrun kulör och överstycket består av en glasdel som släpper in ljus i trapphallen.

Lägenheterna har till viss del påkostad inredning i form av kolonner, öppna spisar, fiskbensmönstrad parkett, trägolv, skjutdörrar med infällda speglingar och enkla spegeldörrar med dito spegling.

Trapphusets yttre del är mycket välbevarad med delvis marmorklädda väggar (kolmårdsmarmor). Trappan består också av kolmårdsmarmor och på väggarna finns mycket fina målningar i 20-tals klassicistisk stil (Ommålade och ifyllda). Golvet består av marmor. Trappräcke med fint smidesverk.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.