Arkitektfirman Flodin och Franzén fick 1896 uppdraget att för byggherren och kassören John Samuelsson rita denna magnifika byggnad. Huset ligger i hörnet av Södra Promenaden och Olai Kyrkogata. Inspiration till denna byggnad är hämtad från Berlin och det är ritat i berlinsk romanticism.

Sippan 4

1897 bodde både byggherren själv och arkitekten John Franzén i huset och under 1930-talet bodde den välkände arkitekten Werner Northun i huset. Northun var en mycket framstående arkitekt men vid denna tidpunkt ritade han ytterst få hus.

Huset består av tre våningar och inredd vindsvåning och tillsammans med byggnadens grannar bildar dessa en ståtlig stadsmur mot det som idag är Vasaparken och stadsdelen Söderstaden. Huset har en mycket välskött förgård med nyplanterade fruktträd och välskötta rabatter. Det ursprungliga smidesstaket togs bort under 1970-talet då det var en säkerhetsrisk vid lek.

I mitten av 1970-talet renoverades huset grundligt men med stor varsamhet. För några år sedan undersöktes möjligheten att bygga in en hiss i huset men installationen skulle delvis förvanska byggnaden och planerna avslutades vid idéstadiet.

Fasaden består av vitgrå spritputs på tegel. Kring fönster finns fasadtegel. Svagt utskjutande burspråk som är klädda i fasadtegel och fält av vitgrå puts. Sockeln mot trottoaren är av granit. Samtliga fönster byttes 1975 men har den ursprungliga gröna färgen på bågarna. Portdörrarna är i original från 1897 och dess är målade i en mörkröd kulör. Mot Olai Kyrkogata finns smidesgrindarna bevarade till portikgången och de inre portikdörrarna, mot gården, är bevarade och dessa är målade i en brun kulör. Det är ovanligt att denna typ av dörrar är bevarade. Taket är täckt med sentida svart plåt. Vissa lägenheter har balkong med fina smidesverk och konsoler.

Samtliga lägenheter har fina kakelugnar, spegeldörrar, trägolv och stuckaturer bevarade. Planlösningarna i lägenheterna är mycket välbevarade. Lägenhetsstorlekar från ett- till fem rum och kök, med ytor från 65 till 193 kvm.

Huvudtrapphuset, med ingång från Södra Promenaden, har takstuckaturer, bevarade marmorgolv och fönster med blyinfattningar. Vägg- och takmålningarna är i modern stil. Samtliga lägenhetsdörrar är i original från 1897 och de ursprungliga köksingångarna är även de bevarade. Dörrarna är målade i mörkröd kulör.

Huset ägdes under många år av släkten Johnson men efter att Birgit Johnson avled såldes huset vidare av dödsboet.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.