År 1897 uppfördes denna magnifika byggnad av byggherren Gustav Jonsson. Byggnaden är belägen i hörnet av Kristinagatan och Södra Promenaden. Huset ritades av arkitekterna Karl Flodin och John Franzén som vid denna tidpunkt drev arkitektfirma tillsammans. Byggnaden är en av tre byggnader vars fasader är helt symmetriska så när som på fönsterbågarnas färg. De tre byggnaderna bildar tillsammans en stadsmur invid Södra Promenaden. Inspirationen till husets byggnadsstil hämtade de båda arkitekterna från Berlin och resultatet blev att huset ritades i berlinsk romanticism.

Södra Promenaden 117

Huset består av tre våningar med inredd vindsvåning. I huset inreddes hiss 1980 och samtidigt genomfördes en större ombyggnad med relativt stor varsamhet. På gården finns ett gårdshus i två våningar. Gårdshuset är ytterst välbevarat med originalfönster, portdörr och inredning. På våning två i gårdshuset finns en liten lägenhet där det bland annat finns bevarat plankgolv, tapet från 1897 och fina spegeldörrar. Upp till våningen finns en svängd trätrappa i gott skick. Gårdshuset är putsat i en ljusgul kulör. Tak täckt med svart plåt.

Huvudbyggnadens fasad består av spritputs på tegel samt delvis öppna tegelytor. Sockel i granit. Fönster mot gatan och mot gården byttes 1979. Mot gatan har fönstren kvar sin ursprungliga utformning medan det mot gården är fönster utan t-formen. Fönsterbågarna är målade i vit kulör vilket skiljer sig från de två övriga byggnaderna utmed Södra Promenaden. Dessa borde därför målas i grönt för att det ska bli symmetriskt. Ett besvär lämnades in till dåvarande fastighetsägaren från Stadsbyggnadskontoret om att bågarna skulle vara gröna, men bågarna har sedan 1979 varit vita. Mot gården är fasaden putsad i en svagt gulbeige kulör. Portdörren ut mot Södra Promenaden är välbevarad med målning i brun kulör, ursprungligt smidesverk för fönster, granitsockel som trappsteg. Mot gården är portdörrarna bevarade i samma bruna kulör som portdörren mot Södra Promenaden. Till några lägenheter finns balkong med fina smidesverk och konsoler av järnsmide.

Flertalet av lägenheterna har vackra kakelugnar, spegeldörrar och trägolv bevarade. Delvis förändrade planlösningar. Lägenhetsstorlekar fr. ett- till sju rum och kök, med tonvikt på två rum och kök. Vissa lägenheter visar en klar prägel av hårdhänt ombyggnad från slutet av 70-talet där gammalt möter nytt i en ibland rörig sammansättning.

Trapphusen består av takmålningar och stuckaturer. Fina spegeldörrar, enkla och i par, med ådringsmålning. Trapphuset renoverades för några år sedan men målningarna är inte i original. Trapphusets ursprungliga målningar var mörka med nyrenässansmotiv. De sentida målningarna består främst av blomsterslingor som sakta vandrar upp i trapphuset. Golvmaterialet består av mosaikmönstrat golv i svart och vit.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.