Nygatan 138

Byggnaden, som ligger belägen utmed Nygatan, uppfördes 1898 efter ritningar av arkitekterna Werner Northun & Carl Landström. De båda arkitekterna hade vid denna tidpunkt en arkitektbyrå tillsammans. Huset uppfördes av byggherren Werner Carlsson. Huset består av...

Södra Promenaden 133, Generalsgatan 57

I hörnet av Södra Promenaden och Generalsgatan ligger denna mycket välbevarade byggnad uppförd 1896 efter ritningar av arkitektfirman Flodin och Franzén. Karl Flodin var under denna tidpunkt stadsarkitekt men drev också firma tillsammans med ingenjören John Franzén....

Nygatan 107

År 1894 sökte byggherren och byggmästaren A P Appelqvist bygglov för att uppföra denna fina byggnad. För ritningarna svarade förmodligen stadsarkitekten Karl Flodin som vid denna tidpunkt var en mycket väl anlitad arkitekt och som ritade en mycket stor mängd byggnader...

Skolgatan 1 (Snusfabriken)

Längs med Skolgatan ligger denna mycket fina byggnad uppförd som snusfabrik år 1877 efter ritningar av arkitekten Sven Malm. Huset ritades och uppfördes i fransk nyrenässans. Huset uppfördes av grosshandlaren John Swartz och fram till 1930 tillverkade man snus här....

Hamngatan 12

År 1890 uppfördes denna fina och till sin exteriör sett värdefulla byggnad i direkt anslutning till Strömmen och nära Grand Hotell (f.d. Göta Hotell). Husets byggherre var källarmästaren E Ström och för ritningarna svarade stadsarkitekten Karl Flodin. Byggnaden består...

Hamngatan 2-4

En av stadens vackraste byggnader uppförd år 1888 efter ritningar av arkitekten Karl Flodin. Originalritningarna saknas dock men vissa ombyggnadsritningar från tiden finns bevarade. Byggherre var Jean Lawski som kom till Sverige från Polen år 1863 efter upproret mot...