Skolgatan 20

År 1903 började denna vackra byggnad att uppföras efter ritningar av arkitekten K A Eklund som vid denna tidpunkt var en mycket framstående arkitekt och som ritade en stor mängd hus i jugendstil. Eklund uppförde själv nära alla hus i Dalsgatans övre del, det som i...

Drottninggatan 3 (Postettan)

Byggnaden, som är mycket vacker, ligger vackert belägen intill Strömmen och Carl-Johans park. Byggnaden uppfördes 1914 efter ritningar av V Bodin. Byggnaden var från början avsedd för post och riksbank men idag innehåller huset även bostäder. Innan denna byggnaden...

Bråddgatan 1 (Cederhielmska huset)

Invid strömmen ligger denna byggnad uppförd av friherren och översten Erik Julius Cederhielm 1784. Cederhielm var sedan 1774 chef över Östgöta kavalleriregemente och det kan tänkas vara anledning över hans ofta kungligt återkommande besökare för i huset bodde bland...

Hospitalsgatan 12

Denna mycket vackra jugendbyggnad uppfördes 1906 efter ritningar av arkitekterna Lindblad och Palmqvist. Lindblad kom ursprungligen från Stockholm och ritade en rad jugendbyggnader i centrala staden. Byggnaden bildar tillsammans med en rad andra hus en välbevarad...

Repslagaregatan 43

Vid Repslagaregatans nedre del ligger denna vackra och välbevarade byggnad uppförd 1885 efter ritningar av arkitekten Theodor Glosemeyer. Byggherre var Johan (Janne) Gustaf Swartz. Han bodde där med hustrun Sophia Carolina Lovisa (Louise) Swartz (f.d. Hülphers). År...

Saltängsgatan 29 (Ekmanska huset)

Inte ofta står ett hus tomt och öde i Norrköpings stenstad, dock har detta hus på senare år kommit i skymundan och lämnats tomt. Huset bär på en mycket intressant brukshistoria som är värd att beskrivas. Huset uppfördes av Carl E Ekman, som i byggnaden hade sitt...