De Geerskolan

Vid Nygatans övre del ligger denna mycket vackra skolbyggnad uppförd 1862 av Norrköpings Skolråd. Skolbyggnaden var den första att uppföras som monumental skolbyggnad efter skolreformen 1842. Enligt reformen skulle skolor ligga öppet och fritt bortom stadens trånga...

Dalsgatan 5

Byggnaden, som ligger längs med Dalsgatan, byggdes 1907 efter ritningar av arkitekterna Pihlström och Eklund. Byggherre var K A Eklund, som var byggnadsingenjör och även byggmästare. Huset moderniserades 1971 av Norrköpings kommuns stiftelse Hyresbostäder. Huset...

Fleminggatan 13-15

Denna mycket vackra byggnad uppfördes 1828 efter ritningar av George Folke Oppman. Oppman ritade under denna tidpunkt ett stort antal byggnader runt om i staden och hans signatur återfinns på flertalet ritningar ur magistratens rika arkiv på Norrköpings Stadsarkiv....

S:t Persgatan 75

Mycket vacker byggnad belägen utmed S:t Persgatan. Huset uppfördes 1731 men källaren murades troligen någon gång på 1500-talet. Byggherre och arkitekt är inte känd. Detta hus var länge sett som Norrköpings äldsta men nu finns det bevis för att den äldsta byggnaden i...

Södra Promenaden 123

Huset uppfördes år 1895 efter ritningar av arkitekterna Löfgren och Paulson. Byggherre var Olof Andersson, G A Bergholm och muraren K G Lagerkvist. Huset är ett av tre som är ritade i fransk nyrenässans och likt en borg bär de upp kvarteret Enen. I början av...

Saltängsgatan 9 (Andersénska huset)

År 1907 uppförde kortvarufirman Axel Andersén & Co denna mycket magnifika byggnad i direkt anslutning till Strömmen. Kortvarufirman handlade med både kläder och sytråd från England men i början av 1950-talet lades verksamheten ner. Företaget hade innan detta hus...