Drottninggatan 36

År 1934 uppfördes denna fina byggnad i funkisstil på Drottninggatans mittersta del. Byggherre var byggmästaren Karl Holmberg och arkitekten var Björn Hedvall. Byggnaden består av fyra våningar med butiker och kontor i bottenvåningen. De övriga våningarna består av...

Drottninggatan 2

I hörnet av Drottninggatan och Hamngatan finner vi denna vackert uppförda byggnad. Handlaren Jean Lawski lät uppföra denna byggnad 1897. Arkitektfirman Löfgren och Paulson ritade byggnaden och byggmästaren G P Olander var ansvarig byggmästare. Lawski kom till Sverige...

Gamla Rådstugugatan 26 (Sockermästarens bostad)

År 1741 stod denna mycket vackra byggnad klar för inflyttning. Byggherre var Sockerbruket Gripen och det var här som sockermästarna bodde. Den förste mästaren hette C. Freimüth och kom från Holland. Freimüth följdes sedan av en rad tyska sockermästare. Byggnaden...

Norra Promenaden 118, Värmlandsgatan 1

Fantastiskt vacker byggnad uppförd 1900 efter ritningar av Janne Lundin. Byggherre var kyrkoherden och psalmförfattaren Edvard Evers. Han skrev också julsånger och den mest kända är “Jul jul strålande jul”, som han skrev tillsammans med Gustav Nordqvist....

Kristinagatan 10, Trädgårdsgatan 20

I hörnet av Kristinagatan och Trädgårdsgatan ligger denna fina och välbevarade byggnad uppförd 1899 av AB Norrköping Saluhall som vid uppförandet hade avsatt stor plats i bottenvåningen för salustånd. Arkitekten som fick uppdraget att rita byggnaden var John Franzén...

Drottninggatan 65, Nygatan 103

Byggnaden, som ligger i hörnet av Drottninggatan och Nygatan, uppfördes 1893 av kapphandlanden Alfred Andersson. De fina bygglovritningarna är osignerade och därför är arkitekten okänd. Huset är det äldsta i kvarteret. Den spira som fanns på tornet i hörnet av...