År 1903 började denna vackra byggnad att uppföras efter ritningar av arkitekten K A Eklund som vid denna tidpunkt var en mycket framstående arkitekt och som ritade en stor mängd hus i jugendstil. Eklund uppförde själv nära alla hus i Dalsgatans övre del, det som i folkmun kallas för Dalsbacken. Innan detta jugendhus uppfördes låg här en lägre byggnad, i två våningar, som under denna tid ägdes av en Herr N. J Nilsson. Huset och tomträtten kom senare att säljas till snickerimästaren Otto Karlsson som i början av 1902 rev huset eftersom han ville uppföra ett byggnadskomplex av bättre kvalité. Mot gården lät Karlsson, efter ritningar av arkitekten John Franzén, uppföra ett par mindre gårdsbyggnader som slöt tomten mot övriga i kvarteret. Huset består av fyra våningar och inredd vindsvåning. I bottenvåningen finns butiker.

skolgatan20_fasad

Byggnaden består av ljus puts på tegel och sockelvåningen består av huggen natursten och därunder en låg sockel av granit mot trottoaren. Mot gården är fasaden tillläggsisolerad med plåt från 1971 då huset grundligt men med viss varsamhet moderniserades. Mot gatan är jugendfasaden välbevarad med utsmyckningar och rusticerade partier ovan och på sidan av fönstren. Balkongerna är mycket fina och i original. Mot gården finns piskbalkonger från uppförandeåret 1903. Samtliga fönster byttes 1971. Gårdshusens exteriör är till stor del helt ny samt har tillläggsisolering av plåt. Portikdörrarna är utbytta mot nya i smide. Entrédörrarna till trapphusen är från 1971. Butiksdörrarna och skyltfönstrens bågar är målade i röd kulör och i originalutförande från 1903.

De flesta av lägenheterna i gatuhuset är varsamt renoverade med stuckaturer, parspegeldörrar, kakelugnar, trägolv, fiskbensmönstrad parkett och listverk i jugendstil. Vissa rum i gatuhuset är minskade men delar av stuckaturen är bevarad. Gårdsflyglarna är hårt moderniserade med få originaldetaljer bevarade. Gårdsflyglarna har aldrig varit särskilt påkostade. Lägenheterna i gårdsflyglarna moderniserades 2005 med duschrum. I övrigt har alla lägenheter en mycket välbevarad planlösning.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.