Byggnaden, som är mycket vacker, ligger vackert belägen intill Strömmen och Carl-Johans park. Byggnaden uppfördes 1914 efter ritningar av V Bodin. Byggnaden var från början avsedd för post och riksbank men idag innehåller huset även bostäder. Innan denna byggnaden uppfördes låg här kungliga telegrafstationen fram till 1910 då telegrafstationen flyttade till kv. Kronan. Gamla huset var i två våningar med oinredd vind och fasaden var av grå puts med bågar målade i brun kulör. Mot gatan hade några fönster markiser i vitt tyg. Taket var av svart järnplåt.

postettan

Postettan består av tre våningar och inredd vindsvåning. I bottenvåningen finns post och riksbankens lokaler, dessa mycket vackra med målningar och vackert stengolv, se bilder. I lokalerna finns idag Östgöta Enskilda Bank.

Fasad består av gul slätputs och tak av svart målad plåt och formen sadeltak. Bottenvåningen har rusticerad natursten. Fasaden mot Saltängsgatan är förändrad genom installation av bankomat och ny entré. Stora porten in till lokalen på nedre botten består av vackra trädörrar, helt i original. Husets ursprungliga färgsättning var enligt ett vykort i färg från perioden år 1910-15 gulvit puts. Taket var av plåt och målat i rött.

Lägenheterna har till stor del ny inredning men i äldre stil. Få eldstäder. Stuckaturer och listverk. Till en lägenhet hör en balkong med utsikt över Strömmen.

Trapphus med målningar i nyare karaktär. Lägenhetsdörrar i äldre utförande. Några dörrar är av nyare karaktär. Golv i marmor.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.