Invid strömmen ligger denna byggnad uppförd av friherren och översten Erik Julius Cederhielm 1784. Cederhielm var sedan 1774 chef över Östgöta kavalleriregemente och det kan tänkas vara anledning över hans ofta kungligt återkommande besökare för i huset bodde bland annat Oscar II när han endast sju år gammal invigde Saltängsbron 1835. Bron kom i folkmun också att kallas ”Nye bron”, bron ersattes med en ny och bredare i början av 70-talet.

fasad

Huset hade vid uppförandet hela femton rum och kök vilket var ovanligt vid denna tidpunkt. Under 1800-talet tyckte folket att huset hade för många fönster och huset kom då i folkmun att kallas ”Lyktan”.

Husets fasad består av en gul puts på tegel med fönsteromfattningar målade i vit kulör och likaså är fönsterbågarna målade i vit kulör. Sockeln börjar en halvmeter under nedervåningens fönster och består av grå puts. Gaveln som vetter mot Bråddgatan har ett fåtal asymmetriskt placerade fönster. På gaveln finns också en par spegeldörrar med mycket fina dekorationer. Entrén till huset var tidigare placerad mot Carl Johans Park men kom sedermera att flyttas till gården men dörrarna flyttades till gaveln och är idag en vacker prydnad. Taket består av ett nytt plåttak som i det närmaste liknar tegelpannor. Huset som helhet består av två våningar och inredd vind.

Lägenheterna består av två till fyra rum och kök. I bottenvåningen finns en tandläkarpraktik. Vindsvåningen är inredd till lägenheter. I större delen av lägenheterna finns äldre inredning bevarad så som listverk, breda trägolv, stuckaturer, fiskbensmönstrad parkett och eldstäder.

Trapphuset består av fönster i original med spanjoletter, golv i fiskbensmönstrad parkett och dörrar i original som är målade i vit kulör.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.