Vid Repslagaregatans nedre del ligger denna vackra och välbevarade byggnad uppförd 1885 efter ritningar av arkitekten Theodor Glosemeyer. Byggherre var Johan (Janne) Gustaf Swartz. Han bodde där med hustrun Sophia Carolina Lovisa (Louise) Swartz (f.d. Hülphers). År 1886 avled Johan och Louise lät bygga om huset med bland annat inredd vindsvåning med takkupor.

När huset uppfördes fanns det också en stor och härlig trädgård men i och med att man 1936 byggde ett nytt hus brevid fick trädgården ge vika. Samma år byggdes huset om med en port ut mot Repslagaregatan. I ombyggnaden ingick också ett nytt trapphus och en uppdelning av huset till lägenheter skedde. Huset består av tre våningar med inredd vindsvåning.

repslagaregatan43

Fasaden består av gul puts på tegel och sockel i granit. Sockelvåningen består av blockrusticerad sandfärgad puts. Fönstren är av sentida karaktär med vitmålade bågar. Portdörren med ingång från Repslagaregatan är målad i brun kulör.

På första våningen finns mindre lägenheter medan det på tredje våningen finns en mycket välbevarad våning med kakelugnar, väggpaneler, trägolv och fina stuckaturer. I hallen finns höga väggpaneler med ådringsmålning och en fin öppen spis. Där den tidigare serveringsgången fanns finns idag ett badrum.

Trapphuset består av välbevarade snickerier, vackra entreér och golv av marmor.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.