Litorinavägen

Litorinavägen

Litorinavägen i Kolmårdens landsbygd namngavs den 22 juni 1983. Vägnamnen i Kopparbo hämtades från olika bebyggelseepoker i området och Litorinavägen anknyter den tid för mellan cirka 8 500 och 3 000 år sedan då Litorinahavet (ett stadium i Östersjöns...
Badvägen

Badvägen

Badvägen i Strandhugget i Borg namngavs den 16 juni 1949. Vägen leder till Strandhuggets badplats vid Glans utlopp i Motala ström.
Snöromsvägen

Snöromsvägen

Snöromsvägen i Kolmårdens landsbygd namngavs den 12 juni 1997. Snörom (eller Snörum) är en fastighet på Konungsunds sockenallmänning i Krokeks socken. År 1862 blev den skola för Marmorbrukets barn och hade på 1930-talet blivit bostad åt arbetare på Marmorbruket....
Sundtorpsvägen

Sundtorpsvägen

Sundtorpsvägen i Borg namngavs den 7 juni 1994. Väger löper fram till villasamhället Sundtorp. Sundtorp var ett fiskartorp under Eksunds gård och nämns i dokument första gången 1773. Innehavaren bedrev fiske i Glan och i Strömmen på Eksunds...