Järngruvevägen

Järngruvevägen

Järngruvevägen i Kolmårdens landsbygd namngavs den 22 juni 1983. Namnet valdes eftersom ”det under 1600-talet hittades och sannolikt även redan då bröts järnmalm på det s.k. berget Klumpen, som är beläget nordost om Kopparbo och till vilket förlängningen av vägen...
Kalkugnsvägen

Kalkugnsvägen

Kalkugnsvägen i Kolmårdens landsbygd namngavs den 12 juni 1997. I området fanns ett kalkbrott som var drift från 1639 till omkring 1655. Kalkstenen användes i masugnsprocesser och troligen fraktades stenen härifrån till masugnen vid Skvätta.
Ringstadmovägen

Ringstadmovägen

Ringstadmovägen i Eneby landsbygd namngavs den 7 juni 1994. Ringstad mo (även skrivet Ringstadmo eller Ringsta mo) var en sockenallmänning i Östra Eneby socken. En mo var en jord som var oduglig till odling. Redan tidigt tog socknens gårdar grus till sina vägar från...