Lötgårdsvägen

Lötgårdsvägen

Lötgårdsvägen i Borg namngavs den 15 februari 1994. Vägen leder till Löts gård, som var prästgård i Löts socken vilken 1803 slogs ihop med Borgs socken som då fick namnet Borg och Löt 1803–1886 och därefter enbart Borg. Den forna prästgården blev mangårdsbyggnad till...
Utställningsrondellen

Utställningsrondellen

Utställningsrondellen i Himmelstalund namngavs den 16 januari 2012. Rondellen utgör korsningen mellan Vattenverksvägen och Utställningsvägen, som 1963 fick sitt namn av att den leder till Mässhallen som byggdes för industri- och länsutställningen NU 64....
Rönnebovägen

Rönnebovägen

Rönnebovägen på Vikbolandets landsbygd namngavs den 4 december 2020. Vägen löper i riktning mot Rönnebo. Det var mark som tillhörde Bråborg och kanske har fått sitt namn av den närbelägna lilla holmen Rönnskär, som omnämns redan på...
Skogshuggarevägen

Skogshuggarevägen

Skogshuggarevägen i Kvillinge landsbygd namngavs den 21 november 1974. Namnvalet motiverades inte, men syftar sannolikt – liksom den samtidigt namngivna Kolarevägen – på gamla sysslor i skogarna i området. De tre vägnamnen i Granstorp tillkom efter hemställan från...
Klumpstugestigen

Klumpstugestigen

Klumpstugestigen i Kopparbo i Kolmårdens landsbygd namngavs den 7 oktober 2003. Det var den södra delen av Klumpstugevägen (som inte var farbar med bil) som fick detta namn. Klumpstugan är den äldsta stugan i Kopparboområdet och har kallats så i minst 150 år. Namnet...