Borg och Löts socken

Borg och Löts socken, i Memmings härad är genom kungl. resolution af den 21 oktober 1783 förenad af tvenne socknar med dessa namn. Gränserna äro i öster Norrköpings stads egor och S:t Johannis, i norr sjön Glan och Motala ström, i vester och sydvest Kullerstad och...
Kvarteret Kultivatorn

Kvarteret Kultivatorn

Kvarteret Kultivatorn i Klinga i Borg namngavs den 17 juni 2022. År 1992 fick sex nya kvarter namn ur gruppen ”jordbruksredskap” med följande motivering: ”Området som är helt beläget inom Klinga jordbruksmark föreslås få kvartersnamn med anknytning till handredskap...
Bergsbackevägen

Bergsbackevägen

Bergsbackevägen i Unnerstad på Vikbolandets landsbygd namngavs den 30 maj 2007. Fritidshusområdet Unnerstad styckades av från gården med samma namn och från mitten av 1970-talet fanns här de inofficiella vägnamnen Bergsvägen, Dammvägen, Movägen, Skogsvägen och...
Horkenvägen

Horkenvägen

Horkenvägen i Skärblacka landsbygd namngavs den 26 maj 1977. Vägen är uppkallad efter området Horken som i sin tur fått sitt namn av den intilliggande sjön. Vägarna inom Horkens fritidsområde namngavs 1977 efter önskemål från Horkens vägförening. Sjön tros...