Almborgavägen i Strandhugget i Borg namngavs den 6 augusti 2002.

Vägen sträcker sig förbi Villa Almborga. I mitten av 1910-talet byggdes en magnifik villa av grosshandlaren och norske vicekonsuln Oscar Almborg (1871–1955) som uppkallade efter sig själv. ”Ligger fint uppe på backen mot Strömmen”, skrev ortnamnsupptecknaren Gustaf E. Ohlson 1939. Huset såldes och den nya ägaren kallades villan bara Borga och vägen kallades Borgavägen innan den fick ett officiellt fastställt namn. Borgavägen ansågs vara för likt Borgiavägen i Åby så i stället valdes det gamla namnet Almborgavägen. Byggnaden som numera åter kallas Almborga är q-märkt (kulturhistoriskt värdefull) av Norrköpings kommun.

(Villa Almborga år 1954. Foto: AB Flygtrafik. Ur Östergötlands museums samlingar)