Knivbergavägen

Knivbergavägen

Knivbergavägen i Eneby landsbygd namngavs den 21 december 1945. Leder fram till gården Knivberga där det bedrivs lantbruk och stallverksamhet. Knivberga by omnämns första gången i ett dokument 1364. Förledet i den ursprungliga namnformen, ”Knighiaberghum”, tros...
Kristinelugnsgatan

Kristinelugnsgatan

Kristinelugnsgatan i Butängen namngavs den 20 december 1945. Kristinelugn, oftast kallat ”Lugnet”, var ett småbruk precis utanför stadsgränsen. Fastigheten var före detta hospitalsjord. Lugnet finns på 1853 års karta och fanns kvar ännu 1930, bostadshuset låg då inne...
Kapellparken

Kapellparken

Kapellparken i Haga namngavs den 18 december 2019. Kapellparken ligger vid Sandbyhovskyrkan, som ritades i nationalromantisk stil av Norrköpingsarkitekten Gustaf Paulsson och invigdes 1910 av biskop John Personne. Kapellet visar på Sandbyhov som en stad i staden där...
Boställsgatan

Boställsgatan

Boställsgatan i Enebymo namngavs den 17 december 1964. Namngrupp ”det gamla bondesamhället”. Ett boställe var en fastighet som upplåtits till en civil, militär eller kyrklig befattningshavare ursprungligen som en större eller mindre del av dennes lön. Från 1955 hette...
Rotegatan

Rotegatan

Rotegatan i Pryssgården namngavs den 16 december 1965. Samtidigt namngavs Flygargatan, Gruppgatan, Divisionsgatan, Flottiljgatan och Eskadergatan – men dessa byggdes aldrig. Namngruppen “flygtermer” hämtades från det närbelägna F 13. En rote består av två...