Bråddgatan hör till de namn som är kända första gången 1769. Det finns olika teorier om bakgrunden till namnet. Arthur Nordén ansåg att det kom från familjen Brådde som på 1700-talet bodde vid gatan. Någon sådan familj kunde inte Edward Ringborg finna och härledde i stället namnet till att den branta backen krävde broddföresedda skor på både människor och djur. En tredje hypotes är namnet kommer från att det i den här delen av staden fanns ett rastställe för skjutshästar, som här brukade få sina hovar broddade. En direkt föregångare till gatunamnet verkar ha varit ”Bråddens backe” som nämns 1765 och 1796.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.