Bråddgatan hör till de namn som omnämns första gången 1769.

Det finns olika teorier om bakgrunden till namnet. Arthur Nordén ansåg att det kom från familjen Brådde som på 1700-talet bodde vid gatan. Någon sådan familj kunde inte Edward Ringborg finna och härledde i stället namnet till att den branta backen krävde broddföresedda skor på både människor och djur. En tredje hypotes är namnet kommer från att det i den här delen av staden fanns ett rastställe för skjutshästar, som här brukade få sina hovar broddade. En direkt föregångare till gatunamnet verkar ha varit ”Bråddens backe” som nämns 1765 och 1796.

(Vykort ur Östergötlands museums samlingar)