Mäster Påvels gränd i Nordantill namngavs den 18 september 1958.

Povel Low (död 1618 eller 1619) – oftast kallad mäster Påvel – bodde i området. Han kom till Norrköping som tysk barberarmästare i början av 1570-talet, men sådant arbete kom alltmer att bli en bisyssla. I stället blev han handelsman, kvarnägare och en av stadens största spannmålsproducenter samt en av de ledande redarna. Vid förmögenhetsbeskattningen 1601 var han den femte rikaste borgaren. Han valdes till borgmästare 1590 och representerade Norrköping bland annat vid riksdagen i Uppsala 1594.

Gatan hette fram till 1958 Norra Bryggaregatan.

(Mäster Påvels ned mot Västgötegatan år 1957. Ur Östergötlands museums samlingar)