Korsgatan

Korsgatan

Korsgatan går genom ett område som i slutet av 1700-talet låg utanför staden och kallades Korshagen. I den stadsgräns som slås fast av kung Albrekts privilegiebrev 1384 ingår en ”korsgata” som enligt historikern Sven Ljung bör ha följt Grytsbäcken ett stycke söder om...
Mäklaregatan

Mäklaregatan

Den 29 april 1970 namngavs Mäklaregatan i Sylten. Namnet hör till gruppen ”hamnverksamheter”. En skeppsmäklare är en redares eller fartygsoperatörs representant i en hamn.
Granitvägen

Granitvägen

Granitvägen i Strömsfors namngavs den 26 april 1973. Namngrupp ”bergarter”. Området består av kuperad bergsterräng, och Gnejsvägen och Granitvägen fick namn ur denna grupp.
Torsvägen

Torsvägen

Torsvägen i Krokek namngavs 1965. Namngrupp ”fornnordisk mytologi”. Vägen hette ursprungligen Torvägen och namnet anknyter dels till asaguden Tor och dels till Torsjön dit vägen går. Kanske gav Torsvägen inspiration åt övriga vägnamn ur den fornnordiska mytologin i...
Hammargatan

Hammargatan

Hammargatan i Kneippen namngavs den 21 april 1949. Namngrupp ”fornnordisk mytologi”. Den hammare som gatunamnet syftar på är Tors hammare Mjölner som ofta beskrivs i berättelserna om Tors strider mot jättarna. Hammargatan utgår från Torsgatan och i närheten fick...