Kvarteret Gryt

Kvarteret Gryt

Kvartersnamnet Gryt finns dokumenterat 1878. Här fanns Gryts kvarn redan 1487 och den stod kvar ännu 1719. I början av 1800-talet köpte Lars Johan Söderberg och Janne Arosenius kvarntomten och uppförde en modern yllefabrik här. Firman Söderberg & Arosenius blev...
Torggatan

Torggatan

Torggatan leder till Tyska torget och fanns redan 1769, men var då namnlös. Namnet Torggatan återfinns första gången i drätselkammarens protokoll 1881 och gatan har sedan dess kallats så. (Torggatan, åt vänster, och nuvarande Fleminggatan, år 1941. Foto: Carl...
Kvarteret Boktryckaren

Kvarteret Boktryckaren

Kvarteret Boktryckaren i Lagerlunda namngavs den 28 april 1951. Namngrupp ”hantverksyrken”. År 1928 fick ett antal kvarter i den östra delen av Norrköpings norra förstäder namn från olika hantverksgrupper och när staden växte norrut valdes 1951 samma...
Kvarteret Skalbaggen

Kvarteret Skalbaggen

Kvarteret Skalbaggen i Smedby namngavs den 27 april 1960. Namngrupp ”insekter”. Skalbaggar är den artrikaste ordningen inom djurriket – 30 procent av alla djur är skalbaggar – och förekommer i alla miljöer på land, i sötvatten och i havens kustvatten över hela...
Snippgränd

Snippgränd

Snippgränd i Pryssgården namngavs den 26 april 1962. Det triangelformade vägkorset mellan Finspångsvägen och Fiskebyvägen kallades i folkmun ”Snippen”, konstaterades när den intilliggande Snippvägen fick sitt namn 1929. Även fastigheten Strömsborg kallades Snippen...