Mossmarksvägen

Mossmarksvägen

Mossmarksvägen i Puksten i Eneby landsbygd namngavs den 22 april 2020. De samtidigt namngivna Björkesnårsvägen, Mossmarksvägen, Tallhöjdsvägen, Torvstigen och Ängsmarksvägen har namn som syftar på områdets karaktär. (Mossmarksvägen på flygfoto från...
Götes väg

Götes väg

Götes väg i Rambodal namngavs den 22 april 2020. Namnen Torfrids väg, Åsgöts väg och Götes väg hämtades från den runsten som står på höjden ovanför det nya området: ”Torfrid reste efter Åsgöt och Göte, sina söner, denna sten. Han Göte omkom i Ingvars här.”  Den är en...
Tuppenparken

Tuppenparken

Tuppenparken i Nordantill namngavs den 8 oktober 2020. Namnet syftar på Norrköpings Bomullsväfveri AB som hade en av sina två fabriker i kvarteret bredvid parken. Företaget grundades 1852 och kallades populärt Tuppen efter sitt varumärke. Det var Norrköpings största...