Björkesnårsvägen

Björkesnårsvägen

Björkesnårsvägen i Östra Eneby landsbygd namngavs den 22 april 2020. De samtidigt beslutade namnen Björkesnårsvägen, Mossmarksvägen, Tallhöjdsvägen, Torvstigen och Ängsmarksvägen syftar på områdets karaktär.
Rönnebovägen

Rönnebovägen

Rönnebovägen på Vikbolandets landsbygd namngavs den 4 december 2020. Vägen löper i riktning mot Rönnebo. Det var mark som tillhörde Bråborg och kanske har fått sitt namn av den närbelägna lilla holmen Rönnskär, som omnämns redan på...
Mossmarksvägen

Mossmarksvägen

Mossmarksvägen i Puksten i Eneby landsbygd namngavs den 22 april 2020. De samtidigt namngivna Björkesnårsvägen, Mossmarksvägen, Tallhöjdsvägen, Torvstigen och Ängsmarksvägen har namn som syftar på områdets karaktär. (Mossmarksvägen på flygfoto från...
Götes väg

Götes väg

Götes väg i Rambodal namngavs den 22 april 2020. Namnen Torfrids väg, Åsgöts väg och Götes väg hämtades från den runsten som står på höjden ovanför det nya området: ”Torfrid reste efter Åsgöt och Göte, sina söner, denna sten. Han Göte omkom i Ingvars här.”  Den är en...