Rönnebovägen på Vikbolandets landsbygd namngavs den 4 december 2020.

Vägen löper i riktning mot Rönnebo. Det var mark som tillhörde Bråborg och kanske har fått sitt namn av den närbelägna lilla holmen Rönnskär, som omnämns redan på 1700-talet.