Kvarteret Drakskeppet

Kvarteret Drakskeppet

Kvarteret Drakskeppet i Rambodal namngavs den 22 april 2020. Namngrupp ”vikingatid”. Kvartersnamnen i det nya industriområdet vid flygplatsen har inspirerats av den närbelägna runstenen vid Bjällbrunna. Stenen är den sydligaste av de många runstenar som restes till...
Kvarteret Barkbocken

Kvarteret Barkbocken

Kvarteret Barkbocken i Rambodal namngavs den 14 januari 1974. Namngrupp ”insekter”. Kvarteret hörde vid namngivningstillfället till Smedby och namnet anknyter därför till insektsnamnen i den stadsdelen.