Den 25 februari 2009 namngavs Råggatan i Rambodal.

Namnet hämtades ur gruppen ”jordbruk” liksom för de flesta andra gator i stadsdelen.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.