Den 16 april 2008 namngavs Havregatan i Rambodal.

Namngrupp ”jordbruk”. Gatan var från början en del av Rambogatan.