Rambodal

Stadsdelen Rambodal har fått sitt namn av att den ligger nedanför den markanta höjden Ramboberg (eller Ramboberget). Berget har i sin tur sannolikt fått sitt namn av torpet Rambotorp som 1764 låg på dess norra sida. Fastigheten fanns kvar ännu på 1970-talet och hette...
Rapsgatan

Rapsgatan

Den 25 februari 2009 namngavs Rapsgatan i Rambodal. ”Inom området har gatorna namn med agrart tema”, noterades i protokollet.
Ånestadsgatan

Ånestadsgatan

Den 22 november 1979 namngavs Ånestadsgatan i Rambodal. Gatan löper i närheten av gården Ånestad. Ånestad by omtalas första gången på 1400-talet och den nuvarande gården har anor från 1700-talet. Förledet går tillbaka på det fornsvenska mansnamnet Ane och slutledet på...
Korngatan

Korngatan

Den 25 februari 2009 namngavs Korngatan i Rambodal. “Inom området har gatorna namn med agrart tema”, noterades i protokollet.
Bjärbytorpsgatan

Bjärbytorpsgatan

Den 27 oktober 1988 namngavs Bjärbytorpsgatan i Rambodal. Området kallas Bjärbytorpet efter torpet Bjärbytorp. Byn Bjärby, sydost om Rambodal, är känd sedan 1399 då Sigge i Bjärby bodde här. Namnet skrevs ursprungligen Biærby med förledet ”biærgh” som är en gammal...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.