Säckgatan

Säckgatan

Den 16 maj 1991 namngavs Säckgatan i Rambodal. Gatan är en säckgata, det vill säga en gata med vändplan. Enligt namnberedningens protokoll var namnet var en nödlösning: ”Då det är svårt att hitta ett namn med anknytning till området och gatan ifråga enligt nuvarande...

Rambodal

Stadsdelen Rambodal har fått sitt namn av att den ligger nedanför den markanta höjden Ramboberg (eller Ramboberget). Berget har i sin tur sannolikt fått sitt namn av torpet Rambotorp som 1764 låg på dess norra sida. Fastigheten fanns kvar ännu på 1970-talet och hette...
Rapsgatan

Rapsgatan

Den 25 februari 2009 namngavs Rapsgatan i Rambodal. ”Inom området har gatorna namn med agrart tema”, noterades i protokollet.
Ånestadsgatan

Ånestadsgatan

Den 22 november 1979 namngavs Ånestadsgatan i Rambodal. Gatan löper i närheten av gården Ånestad. Ånestad by omtalas första gången på 1400-talet och den nuvarande gården har anor från 1700-talet. Förledet går tillbaka på det fornsvenska mansnamnet Ane och slutledet på...

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.