Kvarteret Barkbocken

Kvarteret Barkbocken

Kvarteret Barkbocken i Rambodal namngavs den 14 januari 1974. Namngrupp ”insekter”. Kvarteret hörde vid namngivningstillfället till Smedby och namnet anknyter därför till insektsnamnen i den stadsdelen.