Götes väg i Rambodal namngavs den 22 april 2020.

Namnen Torfrids väg, Åsgöts väg och Götes väg hämtades från den runsten som står på höjden ovanför det nya området: ”Torfrid reste efter Åsgöt och Göte, sina söner, denna sten. Han Göte omkom i Ingvars här.”  Den är en många runstenar som restes till minne av dem som på 1040-talet for med Ingvar den vittfarne till det avlägsna Särkland och aldrig kom tillbaka.

(Runstenen på Syltens allmänning vid Bjällbrunna år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)