Prästhumpsvägen

Prästhumpsvägen

Prästhumpsvägen i Fiskeby namngavs den 12 juni 2013. ”Namnet härrör från Östra Eneby prästhump som återfinns på 1908 års karta över ’Norrköping och omgifningar’. Hump har i detta fall betydelsen ett stycke jord som ligger avskilt från prästgårdens övriga marker” står...
Nystugevägen

Nystugevägen

Nystugevägen i Björkalund namngavs den 11 mars 2013. Vägen löper i riktning mot den plats där torpet Nystugan låg. Torpet som låg på Vrinnevis mark finns med i husförhörslängderna från och med 1790-talet. På 1930-talet bestod Nystugan dels av ett torp, dels av en ...
Midtinaparken

Midtinaparken

Midtinaparken i Nordantill namngavs den 12 augusti 2013. Parken föreslogs få namn efter ett tidigare förekommande namn på området: Midtina. ”Namnet betyder (på östgötska) mitt-ina, mitt i sta’n och omnämns i Hertzmans Beskrivning över Norrköpings stad från 1866. ...
Mjölnareparken

Mjölnareparken

Mjölnareparken i Nordantill namngavs den 12 augusti 2013. Parken har fått sitt namn efter kvarteret Mjölnaren som den ligger i. Mjölnaren Tore Persson ägde en av tomterna där i slutet av 1720-talet då kvartersnamnet är belagt för första gången, men det har funnits...
Holmtorpsvägen

Holmtorpsvägen

Den 11 mars 2013 namngavs Holmtorpsvägen i Björkalund. Vägen har fått sitt namn efter Holmtorpen som låg i området. De var de mest perifera torpen på Vrinnevi bys ägor och omtalas 1813. Stora Holmtorp var två torp vars avkastning gick till prästlönekassan i S:t...