Prästhumpsvägen i Fiskeby namngavs den 12 juni 2013.

”Namnet härrör från Östra Eneby prästhump som återfinns på 1908 års karta över ’Norrköping och omgifningar’. Hump har i detta fall betydelsen ett stycke jord som ligger avskilt från prästgårdens övriga marker” står det namnberedningens protokoll.