Den 12 augusti 2013 namngavs Mjölnareparken i Nordantill.

Parken har fått sitt namn efter kvarteret Mjölnaren som den ligger i. Mjölnaren Tore Persson ägde en av tomterna där i slutet av 1720-talet då kvartersnamnet är belagt för första gången, men det har funnits kvarnverksamhet där redan på medeltiden. Vid en arkeologisk utgrävning i kvarteret 2012 påträffades ett kvarnhus med tillhörande kvarnränna som med hjälp av dendrokronologisk analys daterades till 1300-talets första årtionde

(Lekplatsen i Mjölnareparken 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.