Midtinaparken i Nordantill namngavs den 12 augusti 2013.

Parken föreslogs få namn efter ett tidigare förekommande namn på området: Midtina. ”Namnet betyder (på östgötska) mitt-ina, mitt i sta’n och omnämns i Hertzmans Beskrivning över Norrköpings stad från 1866.  Därefter förekommer namnet på kartor från början av 1900-talet.” Midtina med sina små träkåkar kring den nu försvunna Trångsundsgatan hade rykte om sig att vara en ruffig del av Nordantill. I början av 1900-talet inleddes en sanering av området och 1904-1905 revs det i kvarteret Vårdtornet så att Garvaregatan kunde förlängas ned till Västgötegatan. Midtina kallades ”Norrköpings irrgångslabyrint, som dock just nu håller på att förintas genom en välbehöflig reglering” i en bok om Norrköping från 1905.

(Midtinaparken vid Mäster Påvels gränd år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)