Riksvägen

Riksvägen

Den 22 januari 1942 namngavs Riksvägen. Den nya förbifarten i Norrköping började byggas 1941 och sju år senare invigdes Riksvägen och Riksbron. Den nya huvudleden förband Stockholmsvägen med Linköpingsvägen. Riksväg 1 – även kallad Riksettan – gick mellan...
Erikslundsplan

Erikslundsplan

Den 19 mars 1942 namngavs Erikslundsplan i Marielund. Ligger intill kvarteret Erikslund som hade fått sitt namn tidigare samma år. Erikslund var en fastighet som styckades av från Blommelund på 1880-talet.
Blomsterängen

Blomsterängen

Den 22 januari 1942 namngavs Blomsterängen i Haga. Parken namngavs efter områdets gamla namn. Jordbruksfastigheten Blomsterängen ägdes 1908 av Stens bruk i Graversfors och kallades därför av gammal hävd Stensjorden.
Mobecksgatan

Mobecksgatan

Den 19 mars 1942 namngavs Mobecksgatan i Söderstaden. Sven Christian Mobeck (1836–1904) var skeppsklarerare, konsuläragent för USA, konsul med mera. Under en tid skötte han skeppsklareringsfirman H Unér och drev en viss lånerörelse med egna medel och andra, förvaltade...
Klingsbergsgatan

Klingsbergsgatan

Den 17 december 1942 namngavs Klingsbergsgatan i Klingsberg och Såpkullen. Gården Klingsberg låg på samma plats som dess medeltida föregångare Kalvsberg (”Kalsberg”) på höjden i nuvarande Klingsbersgparken. Den omtalades som torp första gången 1737 och ägdes av...