Den 19 mars 1942 namngavs Erikslundsplan i Marielund.

Ligger intill kvarteret Erikslund som hade fått sitt namn tidigare samma år. Erikslund var en fastighet som styckades av från Blommelund på 1880-talet.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.