Den 19 mars 1942 namngavs Erikslundsplan i Marielund.

Ligger intill kvarteret Erikslund som hade fått sitt namn tidigare samma år. Erikslund var en fastighet som styckades av från Blommelund på 1880-talet.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.