Den 19 mars 1942 namngavs Mobecksgatan i Söderstaden.

Sven Christian Mobeck (1836–1904) var skeppsklarerare, konsuläragent för USA, konsul med mera. Under en tid skötte han skeppsklareringsfirman H Unér och drev en viss lånerörelse med egna medel och andra, förvaltade medel. Genom sitt testamente av 1894 lämnade han betydande belopp till allmännyttiga ändamål i samhället. Flera donationer bär hans eget namn, andra tillförde han ytterligare medel.

Gatan ingår i namngruppen ”märkesmän i stadens historia”.