Den 19 mars 1942 namngavs Mobecksgatan i Söderstaden.

Sven Christian Mobeck (1836–1904) var skeppsklarerare, konsuläragent för USA, konsul med mera. Under en tid skötte han skeppsklareringsfirman H Unér och drev en viss lånerörelse med egna medel och andra, förvaltade medel. Genom sitt testamente av 1894 lämnade han betydande belopp till allmännyttiga ändamål i samhället. Flera donationer bär hans eget namn, andra tillförde han ytterligare medel.

Gatan ingår i namngruppen ”märkesmän i stadens historia”.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.