Gamlebro

Gamlebro

Gamlebro mellan Gamla staden och Nordantill namngavs den 20 oktober 1938. En rad viktiga vägar har dragits förbi här och på 1330-talet omnämns för första gången en bro på platsen. I slutet av seklet utgick ett påbud från riksdrotsen Bo Jonsson (Grip) att sex härader...
Röda stugans gata

Röda stugans gata

Röda stugans gata i Sylten namngavs den 22 september 1938. Namnet valdes för att ”bevara minnet av ett känt, numera nedrivet utvärdshus, beläget ungefär vid gatans norra ändpunkt”. Röda Stugan återfinns på kartor över Norrköping sedan 1785 och räknas som stadens...
Snävaretäppan

Snävaretäppan

Den 16 juni 1938 namngavs Snävaretäppan i Klingsberg. Namnet på den lilla parken hämtades från ”den uråldriga Snävaregatan, som gick fram snett över platsen”. Snävaregatan var en åkerväg som knöt samman landsvägarna till Söderköping och Dagsberg och finns omnämnd på...
Östra Såpkullen

Östra Såpkullen

Den 15 december 2016 namngavs Östra Såpkullen i Söderstaden. Parken på kullen vid Gamla Övägen fick sitt namn från Såpkullen, som var en av stadens jordar och låg här på östra sidan av vägen mot Västra Husby. Höjdpartiet omtalas första gången 1445 (”saapakwlla”) och...