Den 16 juni 1938 namngavs Snävaretäppan i Klingsberg.

Namnet på den lilla parken hämtades från ”den uråldriga Snävaregatan, som gick fram snett över platsen”. Snävaregatan var en åkerväg som knöt samman landsvägarna till Söderköping och Dagsberg och finns omnämnd på 1600-talet. Den har setts som en föregångare till den så kallade Svingatan i senare tid och som följde den södra stadsgränsen.