Den 15 december 2016 namngavs Östra Såpkullen i Söderstaden.

Parken på kullen vid Gamla Övägen fick sitt namn från Såpkullen, som var en av stadens jordar och låg här på östra sidan av vägen mot Västra Husby. Höjdpartiet omtalas första gången 1445 (”saapakwlla”) och förledet synes vara ordet såpa, men bakgrunden till namnet är oviss.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.