Den 15 december 2016 namngavs Östra Såpkullen i Söderstaden.

Parken på kullen vid Gamla Övägen fick sitt namn från Såpkullen, som var en av stadens jordar och låg här på östra sidan av vägen mot Västra Husby. Höjdpartiet omtalas första gången 1445 (”saapakwlla”) och förledet synes vara ordet såpa, men bakgrunden till namnet är oviss.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.