Den 15 december 1938 namngavs Nelinsparken i Söderstaden.

Parken fick sitt namn efter Nelinsgatan i vars sydöstra ände den ligger.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.