Den 15 december 1938 namngavs Nelinsparken i Söderstaden.

Parken fick sitt namn efter Nelinsgatan i vars sydöstra ände den ligger.