Fredriksdalsgatan

Fredriksdalsgatan

Den 8 november 1928 namngavs Fredriksdalsgatan i Butängen och Lagerlunda. Vägen löper genom Fredriksdalskvarteret som var en del av Norra förstäderna. Namnet kom från gården Fredriksdal. Gatan kallades tidigare Västra och Östra Storgatan.
Almstagatan

Almstagatan

Den 11 oktober 1928 namngavs Almstagatan i Marielund. Gatan anlades i den så kallade Almstadjorden mellan Finspångsvägen och Stockholmsvägen. Gården Almstad omtalas i början av 1800-talet. I stadsfullmäktiges protokoll konstateras att Almstagatan är ”ur uttalssynpunkt...
Vulkangatan

Vulkangatan

Vulkangatan i Butängen namngavs den 8 november 1928. Gatan fick sitt namn till minne av AB Mekaniska Verkstaden Vulcan som bildades 1877. Verksamheten omfattade tillverkning av ångpannor, ångmaskiner, motorer, pumpar med mera. International Harvester från Chicago...
Gjuterigatan

Gjuterigatan

Den 11 oktober 1928 namngavs Gjuterigatan i Marielund. Gatan är namngiven efter Söderströms Gjuteri och Mekaniska Verkstad, allmänt kallat ”Lilla Gjuteriet”. Kvarteret Gjutaren intill gatans södra sträckning fick sitt namn samtidigt. Söderströms startade sin...
Blekingegatan

Blekingegatan

Den 11 oktober 1928 namngavs Blekingegatan i Marielund. Namnet hämtades ur gruppen ”landskapsnamn” som är vanlig i stadsdelen ända sedan 1889.