Den 11 oktober 1928 namngavs Almstagatan i Marielund.

Gatan anlades i den så kallade Almstadjorden mellan Finspångsvägen och Stockholmsvägen. Gården Almstad omtalas i början av 1800-talet. I stadsfullmäktiges protokoll konstateras att Almstagatan är ”ur uttalssynpunkt smidigare än det ortografiskt riktigare namnet Almstadsgatan”.