Vulkangatan i Butängen namngavs den 8 november 1928.

Gatan fick sitt namn till minne av AB Mekaniska Verkstaden Vulcan som bildades 1877. Verksamheten omfattade tillverkning av ångpannor, ångmaskiner, motorer, pumpar med mera. International Harvester från Chicago köpte 1905 Vulcans fastighet och öppnade där filial för tillverkning av skörde- och slåttermaskiner. Sedan verksamheten flyttats från Norrköping övertogs lokalerna av Noss AB som tillverkar produkter för cellulosa- och pappersindustrin.

(Mekaniska Verkstaden Vulcan, 1900. Foto: Wilhelm Wiberg. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)