Den 8 november 1928 namngavs Vulkangatan i Butängen.

Gatan fick sitt namn till minne av AB Mekaniska Verkstaden Vulcan som bildades 1877. Verksamheten omfattade tillverkning av ångpannor, ångmaskiner, motorer, pumpar med mera. International Harvester från Chicago köpte 1905 Vulcans fastighet och öppnade där filial för tillverkning av skörde- och slåttermaskiner. Sedan verksamheten flyttats från Norrköping övertogs lokalerna av Noss AB som tillverkar produkter för cellulosa- och pappersindustrin.

(Mekaniska Verkstaden Vulcan, 1900. Foto: Wilhelm Wiberg. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.